ตำราเรียนอักขระลานนาไทย

อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ในเหตุการณ์ในปี 2510
อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย

Read this article in English (บทความนี้สามารถอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ที่นี): https://www.phakinee.com/lan-na-literature-and-script/

ผลงานลำดับที่ ๓ แห่ง Hamburger Thaiistik Studien นี้ จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย (พ.ศ. ๒๔๖๓ – พ.ศ. ๒๕๒๓) ปราชญ์แห่งล้านนา เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งชาตกาล ศาสตราจารย์ 

Weiterlesen

Lan Na Literature and Script

Singkha Wannasai
Singkha Wannasai

อ่านบทความภาษาไทยได้ที่นี่ (Read this article in Thai): https://www.phakinee.com/ตำราเรียนอักขระลานนาไท

The third publication of the meritorious book series „Hamburger Thaiistik Studien“ is honouring อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย Achan Singkha Wannasai (*1920, †1980), a great scholar of Mueang Lan Na, the “Land of

Weiterlesen