ตำราเรียนอักขระลานนาไทย

อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ในเหตุการณ์ในปี 2510
อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย

Read this article in English (บทความนี้สามารถอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ที่นี): https://www.phakinee.com/lan-na-literature-and-script/

ผลงานลำดับที่ ๓ แห่ง Hamburger Thaiistik Studien นี้ จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย (พ.ศ. ๒๔๖๓ – พ.ศ. ๒๕๒๓) ปราชญ์แห่งล้านนา เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งชาตกาล ศาสตราจารย์  ตำราเรียนอักขระลานนาไทย weiterlesen

Lan Na Literature and Script

Singkha Wannasai
Singkha Wannasai

อ่านบทความภาษาไทยได้ที่นี่ (Read this article in Thai): https://www.phakinee.com/ตำราเรียนอักขระลานนาไท

The third publication of the meritorious book series „Hamburger Thaiistik Studien“ is honouring อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย Achan Singkha Wannasai (*1920, †1980), a great scholar of Mueang Lan Na, the “Land of Lan Na Literature and Script weiterlesen

Found: Abraham Hale

Abraham Hale, * Dec. 7, 1854 (Sussex), † April 8, 1919 (Hildenborough, Kent). Source: Twentieth century impressions of British Malaya (1908)
A. Hale about 1907

Four days ago, the Ipoh City Council announced that Lorong Hale, a charming but previously neglected downtown lane, has been upgraded to a Tin Mining Heritage Trail.[1. There might have been earlier announcements, but at any rate, it was the first in English that I got: www.mbi.gov.my/en/tin-mining-heritage-trail.] “A. Hale” is the man after whom Hale Lane in Ipoh – and formerly also nearby Hale Street and several other Roads in Malaysia – were named.

This is my contribution to this new attraction in one of my two favourite Malaysian cities (the other one is Taiping). Found: Abraham Hale weiterlesen

Neue Literatur und alte Medizin

Im Zentrum der Mitgliederversamlung der Hamburger Gesellschaft für Thaiistik standen je ein Vortrag über westliche Einflüsse auf die zeitgenössische Literatur in Thailand sowie über die Geschichte und Praxis der traditionellen Thai Massage.
Prof. Trisin und Phakinee beim Vortrag

Hamburg. Auf den ersten Blick hatten die beiden Vorträge bei der Mit­glieder­versammlung der Hamburger Gesellschaft für Thaiistik (HGT) im Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg wenig miteinander zu tun. Es ging um thai­ländi­sche Literatur des Neue Literatur und alte Medizin weiterlesen